Year 1998

Committee

Troop Leader: Ong Kok Beng
Boy Scout Troop Leader: Lee Chin Hee
Girl Scout Troop Leader: H’ng Huey Ting
Secretary: Song Chun Seng
Asst. Secretary: Lim Chai Ling
Badge Secretary: Ch’ng Choon Seong
Treasurer: Wan Jay Son
Quartermaster: Tan Chin Leong
Training Officer: Him Kok Yee
Auditor: Loh Suk Chen
Committee: Tay Eng Sang, Tan Teong Yam, Lee Sook Chieng, Teh Huey Koon

Achievement

N/A