Year 2015

Committee

Troop Leader Ang Chern Xing 5S2
Asst. Troop Leader Leng Kwang Hui 5S5
Rover Troop Leader Chionh Sheng Yuan 6RS3
Boy Scout Troop Leader Seow Chun Pin 5S7
Asst. Boy Scout Troop Leader Oong Xian Zhe 5s1
Gee Chun Yeow 5S4
Secretary Kelvin Tan Chun Ming 5S1
Asst.Secretary Lim Yong Jie 5S4
Badge Secretary Tan Wai Chun 5S4
Treasurer Tan Kai Wern 5M1
Asst.Treasurer Kevin Tan Yi Shen 5M1
Quartermaster Lim Wai Khang 5S4
Asst.Quartermaster Adrian Wong Kuan Shen 5S6
Discipline Master Calvin Oh Loon Wei 5S3
Web Master Yeoh Yun Zhi 5S6
Auditor Cheah He Ming 5S1
Committee Members Tang Hooi Hung 5S3
Ooi Jian Sheng 5S4
Tang Hooi Feng 5S3

 

Achievement

N/A