Year 2017

Committee

Troop Leader Lim Wan Hao 4S2
Boy Scout Troop Leader Tan Kah Jin 4S4
Asst. Boy Scout Troop Leader Cheah Kah Xuan 4S5
Secretary Ng Jun Ming 4S2
Asst.Secretary Tan Wei Siang 4S2
 Treasurer Tan Yon Zhu 4A1
Quartermaster Ong Jun Jie 4S6
Discipline Master Eugene Lee Yan Jun 4S4
Web Master Tan Soo Ping 4S6
 Auditor Goh Jing Sian 4E1
Committee Wong Carlson 4E1
  Chan Yaou Ming 4S6
  Aung Wei Lun 4S5
  Tan Wei Jian 4S2
  Ng Zhi Siang 4M2
 

Achievement

N/A