Activity 22/9/18


Date: 22 September,18 – 22 September,18
Venue:SMJK HENG EE

Pakaian : Full U 

Tingkatan 1

Barang Yang Perlu Dibawa : BukuPengakap Muda,Alat Tulis,Buku Nota/Kertas,Tali Kuning dan RM 4 

Barang Yang Perlu Dihantar: Buku Log Keahlian, Buku Log Lencana Usaha, Buku Log Pengembara 8 km, Buku log Lencan Ahlisukan ,Buku Log Lencana AhliSukan

 

Tingkatan 2

Barang Yang Perlu Dibawa: Buku Pengakap Muda, Alat Tulis, Buku Nota/Kertas, Tali Kuning, Ribbon dan RM 5

Barang Yang Perlu Dihantar: Buku Log Keahlian,Buku Log Lencana Usaha, Buku Log Jurumasak Dikhemah, Buku Log Ahli Sukan, Buku Log Pengembaraan 8km, Buku Log Lencana Maju, Buku Log Pengembaraan 16km,Buku Log Ahli Berkhemah,Buku Log Melawat Tempat Bersejarah

 

Tingkatan 4

Barang Yang Perlu Dibawa: –
Barang Yang Perlu Dihantar: Buku Log Keahlian