B-P AWARD

bp-award

Bagi seorang ahli pengakap kelana Anugerah Baden Powell atau lebih dikenali sebagai B-P AWARD merupakan anugerah tertinggi bagi seorang ahli pengakap kelana. Untuk mendapatkan anugerah ini seorang ahli pengakap kelana haruslah menghabiskan skim latihan pengakap kelana. Syarat-syarat untuk mendapatkan anugerah ini adalah seperti berikut:

1. Lulus lencana pengakap kelana iaitu Lencana (wajib) dan lencana (pilihan).

2. Pengakap kelana hendaklah berumur diantara 18 hingga 25 tahun sahaja.

3. Borang pencalonan Anugerah B-P akan disediakan oleh Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia

4. Sijil dan Anugerah B-P akan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia.